Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

My, firma Wakol GmbH, zwana dalej Wakol, szanujemy prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej wyjaśniamy, które z danych osobowych gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy. Informujemy również, jak korzystać ze swoich praw.

Wszelkie zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych będą publikowane na tej stronie internetowej. Pozwala to na bieżąco śledzić, jakie dane gromadzimy i jak ich używamy.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie dotyczy stron internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy na naszej stronie internetowej.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych protokółowych http

a. Nazwa instytucji odpowiedzialnej: Wakol GmbH
b. Adres instytucji odpowiedzialnej: Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens, Deutschland (Niemcy)

Przy odwiedzeniu naszej strony internetowej i przy każdym wywołaniu dowolnego pliku serwer internetowy gromadzi informacje protokółowe o tych procesach (np. typ przeglądarki, data i godzina wywołania). Nie są to żadne dane osobowe. Nie możemy zatem przyporządkować zebranych danych do określonej osoby fizycznej.

Wszystkie te dane przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Nie łączymy tych danych z innymi danymi. Ponadto dane te po przetworzeniu statystycznym są regularnie usuwane w ciągu tygodnia.

2. Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe są pobierane tylko wtedy i tylko w takim zakresie, na jaki pozwala użytkownik za swoją wiedzą. Dane te wykorzystywane są w szczególności dla celów reklamy/badania rynku, jak również kształtowania naszych usług tylko wtedy, jeśli użytkownik udzieli nam na to wyraźnego pozwolenia.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do odwołania udzielonego pozwolenia.

Informacja o celach przetwarzania widoczna jest w odpowiednich miejscach na naszej stronie internetowej i nie podlega późniejszym zmianom.

Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się bez zgody użytkownika tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

3. Użycie plików cookie (ciasteczka)

Cookie (ciasteczka) są to pliki wysyłanie przez serwer do przeglądarki internetowej użytkownika i zapisywane tam do późniejszego wywoływania. O tym, czy pliki cookie mogą być gromadzone decyduje sam użytkownik, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, aby przed zapisaniem pliku cookie pojawiała się odpowiednia informacja i aby zapisanie było możliwe dopiero wtedy, gdy jest ono wyraźnie zaakceptowane.

Używamy plików cookie jedynie do uzyskania informacji o wykorzystaniu naszej oferty internetowej, jak również w celach statystycznych.

Nasze pliki cookie zawierają następujące dane:

Nazwa pobranego pliku
Data i godzina pobrania
Ilość przesłanych danych
Komunikat, czy pobranie było udane

Dane nie zawierają żadnych informacji osobowych. Nie występuje powiązanie z jakimikolwiek udostępnionymi przez użytkownika danymi osobowymi.

Ponadto można zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez pliki cookie, które odnoszą się do korzystania ze strony (włącznie z adresem IP), do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która dostępna jest pod niżej podanym odnośnikiem. Aktualny odnośnik to tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Korzystanie z mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umieszczono wtyczki (“plug-ins”) różnych mediów społecznościowych. Usługi udostępniane są przez odpowiednie przedsiębiorstwa ("operatorzy"). Operatorzy ci to:

Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka znajduje się na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter obsługiwany jest przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Przegląd wtyczek Twittera znajduje się na stronie unter: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

LinkedIn obsługiwany jest przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). Przegląd wtyczek LinkedIn znajduje się na stronie: https://developer.linkedin.com/plugins#

Xing obsługiwany jest przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland (Niemcy), tel.: +49 40 419 131-0, e-mail: info@xing.com. Przegląd wtyczek Xing znajduje się na stronie: https://dev.xing.com/plugins.

Google+ obsługiwany jest przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Przegląd wtyczek Google+ znajduje się na stronie: https://developers.google.com/+/web/

YouTube obsługiwany jest przez YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). Przegląd wtyczek YouTube znajduje się na stronie: https://developers.google.com/youtube/

Aby zwiększyć ochronę danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, wtyczki te implementowane są jako "rozwiązanie dwuklikowe". Ten typ integracji zapewnia, że po uzyskaniu dostępu do strony na naszej stronie internetowej zawierającej takie wtyczki nie następuje automatyczne połączenie z serwerami usługodawcy. Tylko w przypadku aktywacji wtyczek i tym samym umożliwienia przesyłu danych przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami operatora. Treść różnych wtyczek jest wtedy przesyłana przez danego operatora bezpośrednio do przeglądarki, a następnie wyświetlana na ekranie.

Wtyczka informuje operatora, z których naszych stron korzystano. W przypadku zalogowania w odpowiednim serwisie podczas odwiedzania naszej stronie internetowej, zainteresowania użytkownika, tzn. informacje, do których uzyskuje on dostęp mogą być łączone z kontem użytkownika. W przypadku korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku "Lubię to", pozostawienie komentarza), informacja ta jest również przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwisu w celu przechowywania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania informacji przez operatora oraz swoich praw i sposobów ochrony prywatności, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych poszczególnych operatorów:

Oświadczenie o ochronie danych Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Oświadczenie o ochronie danych Twittera: https://twitter.com/privacy
Oświadczenie o ochronie danych Xinga: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Oświadczenie o ochronie danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy
Oświadczenie o ochronie danych Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

5. Prawa osób zainteresowanych:
5.1 Prawo do uzyskiwania informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania w każdej chwili informacji o zgromadzonych danych odnoszących się do jego osoby, włącznie z pochodzeniem i odbiorcą danych, jak również celem przetwarzania danych. Zapytanie należy skierować na piśmie lub e-mailem na nasze niżej wymienione adresy.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie treści na naszych serwerach i nie obejmuje treści na stronach, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie

5.2. Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia przysługuje prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych zgodnie z § 24ff DSG 2018, w przypadku domniemania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Urząd ds. ochrony danych informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości sądowego środka zaskarżenia.

6. O nas

Jest to oświadczenie o ochronie danych firmy Wakol GmbH, Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens, Niemcy. 

Internet www.wakol.com; e-mail info@wakol.com

W przypadku pytań odnośne niniejszego oświadczenia o ochronie danych, należy zwracać się do nas bezpośrednio pocztą lub e-mailem.

Pełnomocnik ds. ochrony danych: Ralf Nicklich
e-mail: Ralf.Nicklich@wakol.de

7. Aktualizacja i zmiana

Części oświadczenia o ochronie danych mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Przed skorzystaniem z naszej oferty należy każdorazowo zapoznawać się z oświadczeniem o ochronie danych, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami lub aktualizacjami. Stan oświadczenia o ochronie danych: maj 2018 r.